Таштандыдан чыккан булганыш VS Компост коюу менен алган пайдабыз

waste

Компосттун жерге жана айыл чарбасына тийгизген пайдасы

 • Сууну жана топуракты сактоо.
 • Жер астындагы суулардын сапатын коргойт.
 • Таштанды таштоочу жайларда органикалык заттарды компостко айлантуу менен метан өндүрүшүнөн жана полигондордо суу агып кетишинен сактайт.
 • Жолдордогу, адырлардагы, оюн аянтчаларындагы жана гольф аянтчаларындагы эрозия жана чөптөрдү жоготуунун алдын алат.
 • Пестициддерге жана жер семирткичтерге болгон муктаждыкты кескин кыскартат.
 • Токойлорду калыбына келтирүү, саздак жерлерди калыбына келтирүү жана булганган, тыгыздалган жана маргиналдуу топурактарга өзгөртүү киргизүү менен жапайы жаратылыштын жашоо чөйрөсүн калыбына келтирүү иш-аракеттерин жеңилдетет.
 • Узак мөөнөттүү туруктуу органикалык заттардын булагы.
 • Топурактын рН деңгээлин буферлейт.
 • Айыл чарба аймактарынан чыккан жыттарды минималдаштырат.
 • Органикалык заттарды, гумусту жана катион алмашуу жөндөмүн начар топуракты калыбына келтирүү үчүн кошот.
 • Өсүмдүктөрдүн айрым ооруларын жана мителерин басат жана отоо чөптөрдүн уруктарын жок кылат.
 • Айрым өсүмдүктөрдө түшүмдүүлүктү жана көлөмдү көбөйтөт.
 • Айрым өсүмдүктөрдө тамырлардын узундугун жана концентрациясын жогорулатат.
 • Топурактын аш болумдуулугун жана кумдуу топурактын суу өткөрүмдүүлүгүн жана чопо топурактын суу сиңишин жогорулатат.
 • Жер семирткичке болгон талапты төмөндөтөт.
 • Химиялык жер семирткичтерди колдонуу менен табигый кыртыш микроорганизмдери азайгандан кийин кыртыштын структурасын калыбына келтирет; компост - бул топуракка пайдалуу кошумча зат.
 • Топуракта сөөлжандардын популяциясын көбөйтөт.
 • Булганган топурактан чыгымдарды азайтып, азык заттардын жай, акырындык менен бөлүнүп чыгышын камсыз кылат.
 • Сууга болгон муктаждыкты жана сугарууну азайтат.
 • Кошумча киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берет; жогорку сапаттагы компостту белгиленген базарларда премиум баада сатууга болот.
 • Кыкты чийки кык үчүн жок болгон салттуу эмес базарларга көчүрөт.
 • Органикалык өскөн айыл чарба өсүмдүктөрүнө кымбаттатат.
 • Катуу таштандыларды чыгаруу акысын төмөндөтөт.
 • Кайра иштетилүүчү чийки заттардын көп көлөмүн текке кетирүү аяктайт.
 • Тамак-аш калдыктарын компосттоо артыкчылыгы жөнүндө керектөөчүлөргө маалымат берет.
 • Сиздин мекемеңизди айлана-чөйрөнү коргоочу рынок катары белгилейт.
 • Сиздин ишканаңызды жергиликтүү дыйкандарга жана коомчулукка жардам берүүчү базар катары белгилейт.
 • Айыл чарбасына кайтарып берүү менен тамак-аш калдыктарынын илмекчесин жабууга жардам берет.
 • Көбүрөөк таштанды таштоочу жайга болгон муктаждыкты азайтат.

Компосттун тамак-аш өнөр жайына пайдасы

 

 • Катуу таштандыларды чыгаруу акысын төмөндөтөт.
 • Кайра иштетилүүчү чийки заттардын көп көлөмүн текке кетирүү аяктайт.
 • Тамак-аш калдыктарын компосттоо артыкчылыгы жөнүндө керектөөчүлөргө маалымат берет.
 • Сиздин мекемеңизди айлана-чөйрөнү коргоочу рынок катары белгилейт.
 • Сиздин ишканаңызды жергиликтүү дыйкандарга жана коомчулукка жардам берүүчү базар катары белгилейт.
 • Айыл чарбасына кайтарып берүү менен тамак-аш калдыктарынын илмекчесин жабууга жардам берет.
 • Көбүрөөк таштанды таштоочу жайга болгон муктаждыкты азайтат.

Билдирүү убактысы: Июнь-17-2021